Een online coach kan ouderen helpen gezonder te leven. Onder begeleiding van een online coach behaalden 65-plussers ‘kleine maar significante’ veranderingen in risicofactoren voor hart- en vaatziekten en dementie. Dat concluderen onderzoekers van onder meer het Amsterdam UMC en RadboudUMC in een artikel dat verscheen in The Lancet.

Met of zonder coach

In het onderzoek volgde de groep internationale onderzoekers 2.724 65-plussers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en dementie uit Nederland, Finland en Frankrijk. De helft van de deelnemers kreeg via internet contact met een coach. Op een speciale website konden de deelnemers zelf doelen opstellen en bijhouden hoe hun gezondheid verbeterde. Het ging hierbij voornamelijk om bloeddruk, lichaamsbeweging, gewicht, roken en cholesterol. De andere helft van de groep kreeg toegang tot een website met alleen algemene gezondheidsinformatie.


Kleine maar significante verschillen

De deelnemers in de behandelgroep hadden bijna allemaal (90 procent) doelen voor zichzelf opgesteld, samen met de coach. Na 18 maanden waren er in de behandelgroep betere resultaten behaald op systolische bloeddruk, BMI en LDL-cholesterol dan in de controlegroep. Dit was vooral te zien bij mensen die actief waren op de website; hoe meer doelen er waren opgesteld, hoe groter de verbeteringen in leefstijl.


Technologie ook voor ouderen

De verschillen tussen de groepen waren klein, maar de onderzoekers vinden de uitkomsten veelbelovend. Te meer omdat moderne technologie dus ook bij ouderen ingezet kan worden. Of het daadwerkelijk leidt tot betere preventie moet nog blijken. ‘De resultaten van dit onderzoek nodigen uit tot toepassing op veel grotere schaal’, vertelt Eric Moll van Charante, huisarts en onderzoeker bij het Amsterdam UMC. ‘Daarbij zal onderzocht moeten worden of de gunstige effecten blijvend zijn en of deze uiteindelijk ook echt leiden tot minder hartinfarcten, beroertes en dementie op de langere termijn.’

Bron: Radbout UMC