Hoe kunnen oudere werknemers gezond en vitaal hun pensioen halen?


Hoe blijven oudere werknemers aantrekkelijk voor werkgever? Door de vergrijzing en de hogere pensioenleeftijd komen er steeds meer ouderen op de werkvloer. Werkgevers zijn er niet enthousiast over, ze vinden ouderen maar traag en duur.


Het aantal ouderen op de werkvloer loopt snel op. In 2003 was 22 procent van de 60 plussers dagelijks in touw voor een baas, drie jaar geleden was dat al opgelopen tot 51 procent, en het percentage gaat alleen maar omhoog. Van de groep van 55 tot 60 werkt vandaag de dag driekwart nog, in 2003 was dat iets meer dan de helft.


Werkgevers hebben een somber beeld over oudere werknemers. Deels is dat beeld het gevolg van vastgeroeste vooroordelen, maar deels klopt het ook. Alleen is de vraag of je dat de oudere werknemer kunt verwijten. Tot enkele jaren geleden was er helemaal geen ouderenbeleid in de meeste bedrijven. Dat was ook niet nodig, want bijna niemand werkte door tot zijn pensioen. Inmiddels stopt 60 procent van de werknemers pas na hun 65ste met werken. Dat was in 2000 slechts 14 procent.

 

De laatste jaren  is er echt een omslag in het denken van werkgevers te zien. Ze beginnen te beseffen dat ze aan het werk moeten om hun oudere werknemer fit te houden. Opvallend is wel dat er vooral maatregelen worden genomen om werknemers te ontzien, zoals extra vrije dagen en bijvoorbeeld flexibele werktijden.


De vraag hoe ouderen gezond en vitaal hun pensioen kunnen halen, is belangrijk geworden voor werkgevers. 

  • In de praktijk zie je de jongeren wat meer aan de karren trekken, terwijl de oudere werknemer bijvoorbeeld beter de klant kan adviseren. Die oudere heeft meer kennis en ervaring.
  •  Ouderenbeleid is een combinatie van opleiden, ontzien en tijdig in gesprek gaan met oudere werknemers om te bekijken wat ze willen.
  • Ouderenbeleid hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. ,,Wat kun je nog en wat wil je nog? Dat is de belangrijke vraag. En je moet als werkgever inspelen op de wensen van je medewerkers.
  • Ouderen moeten plezier blijven houden in hun werk.
  • Oudere werknemers fit en vitaal houden door een verstandig leefpatroon met veel beweging en gezonde voeding! De oudere werknemer moet zelf aan zijn eigen gezondheid werken en de werkgever moet mogelijkheden bieden mb.t. beweging, ontspanning en gezonde voeding.