Mensen met diabetes ook hart- en vaatziekten


Bijna 9 op de 10 diabetici ontvangen naast diabetesmiddelen ook medicatie tegen hart- en vaataandoeningen. Dit meldt hBet CBS op basis van een nieuwe analyse met cijfers uit de Gezondheidsenquête en het register verstrekte geneesmiddelen.

Ruim 60 procent van 45-plussers met deze vorm van diabetes meldde – in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek – een hart- en vaat gerelateerde aandoening. Onder mensen zonder diabetes type 2 was dit 28 procent. Aandoeningen aan het bewegingsapparaat (botten, gewrichten, spieren, pezen en zenuwen) komen ook relatief vaak voor onder diabetici: 56 procent, tegen 39 procent onder mensen van 45 jaar of ouder zonder diabetes type 2. Onder personen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 komt hoge bloeddruk ruim twee keer zo vaak voor (56 procent) als bij degenen zonder diabetes (25 procent).


Het CBS houdt jaarlijks een Gezondheidsenquête om een beeld te krijgen van de gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag van de bevolking. Zo wordt onder meer gevraagd of mensen langdurige lichamelijke klachten ervaren, waaronder diabetes.
(Bron: GezondNU)