Bloeddrukdaling door een leefstijlprogramma

Gepubliceerd op 22 juli 2020 om 18:40

Een Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een hoge bloeddruk, door het volgen van een 16-weeks leefstijlprogramma, een daling kregen van hun bloeddruk waardoor bloeddrukverlagende medicatie nauwelijks nog gegeven hoefde te worden.

Het leefstijlprogramma bestond uit een dieet (DASH-dieet), beweging en gedragscoaching. Dit onderzoek is recent gepresenteerd tijdens een congres van de American Heart Association.

 

Het onderzoek:
Is uitgevoerd bij 129 mannen en vrouwen tussen 40 en 80 jaar oud. Deze deelnemers hadden allemaal hoge bloeddruk in combinatie met overgewicht of obesitas.
Bij aanvang van het onderzoek was de bloeddruk tussen de 130-160/80-99 mmHg.
Niemand gebruikte bloeddrukverlagende medicatie, hoewel de helft van de deelnemers daarvoor wel in aanmerking kwam.

 

Wat is DASH-dieet
DASH-dieet staat voor Dietary Approaches to Stop Hypertension
Veel fruit, groente, magere zuivel en een beperking van zout, rood vlees, gezoete voedingsmiddelen en dranken

 

De deelnemers volgden gedurende 16 weken een programma. Er waren 3 verschillende soorten Leefstijlprogramma's, namelijk:

  •  het DASH-dieet in combinatie met gedragscoaching en 3x per week beweging onder begeleiding
  • alleen het DAH-dieet
  • geen verandering in voeding en beweging en geen coaching (= de controlegroep)

 

Het effect was bloeddrukdaling
Na die 16 weken was de bloeddruk het meest gedaald bij de deelnemers die in de groep zaten van de combinatie: DASH-dieet, beweging en gedragscoaching. De bovendruk was 16 mmHg gedaald en de onderdruk met 10 mmHg gedaald.
Echt een heel mooi resultaat!

 

Bij de deelnemers van alleen het DAH-dieet was er ook een daling! Bovendruk was 11 mmHg gedaald en de onderdruk met 8 mmHg.

In de controle groep was er nauwelijks een daling, namelijk 3 en 4 mmHg.

 

Het gevolg:
Aan het einde van de studie kwam nog slechts 15% van de deelnemers in de dieet-coaching-bewegingsgroep in aanmerking voor bloeddrukverlagende medicatie.
In de groep die alleen het dieet had gevolgd, ging dat om 23 %.
In de controlegroep had nog steeds bijna 50% bloeddrukverlagende medicatie nodig.

 

De conclusie:

  • Duidelijke bloeddrukdaling door een gecombineerde leefstijl van dieet, beweging en gedragscoaching
  • Van deze componenten van gecombineerde leefstijl heeft het volgen van een dieet het grootste effect. Alleen beweging zal een minder grote daling bewerkstelligen
  • Door het volgen van een gecombineerde leefstijl, is er duidelijk minder bloeddrukverlagende medicatie nog nodig.
    Regelrechte gezondheidswinst dus. 

 

50 Plus Gezond heeft een leefstijlprogramma voor mensen met verhoogde bloeddruk. Dit programma gaat over een periode van 4 maanden. Heb je belangstelling daarvoor? Lees verder via deze link https://www.50plusgezond.nl/individuele-begeleiding/coaching-hoge-bloeddruk